Idźmy z duchem czasu

Niech komputery pomagają nam z obowiązkami,
zyskamy więcej czasu na pogoń za marzeniami...


PHP7

Najczęściej używany dla kodu wykonywanego po stronie serwera - w najnowszej wersji

Apache Server

Stabilne dostarczanie treści
do przeglądarki

HTML5

Najnowszy standard języka używanego do opisu dokumentów hipertekstowych

MySQL

Stabilna podstawa obsługi danych

SQLite

Baza stworzona dla urządzeń mobilnych oraz zbiorów pomocniczych

mongoDB

Gdy najbardziej pożądana jest elastyczność

JavaScript

Główny język dostępny po stronie przeglądarki

jQuery

Ustandaryzowanie obsługi przeglądarek oraz pomocnik budowy interfejsu

AJAX

Asynchroniczne żądania do serwera pozwalają na przyjaźniejszą budowę interfejsów

Google Maps

Najpopularniejszy mechanizm mapowy w internecie

Open Street Map

Ciekawe alternatywne mapy budowane przez społeczność

Integracja

Integracja z innymi firmami/usługami

GIT

Żadna wersja kodu aplikacji nie zniknie

Zend Framework

Podstawa większych projektów

PHPUnit

Testy jednostkowe automatyzujące kontrolę aplikacji

Java

Kolejny język programowania do specjalnych zastosowań

C++

Używany do dużych problemów obliczeniowych i niestandardowych potrzeb


SPEDIO:
System dyspozytorski

Program przygotowany dla Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa w celu usprawnienia dysponowania akcjami zimowego utrzymania dróg.

Więcej »

Spedio

Kontakt:

Depesze najchętniej przyjmuję pocztą elektroniczną,
zapewniam odpowiedź rzetelną, szybką i techniczną

Mariusz Wintoch Informatio

ul. Wiejska 16
07-100 Węgrów

NIP:
8241769410
REGON:
360636733
Telefon: